Pravno obvestilo

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje BIO-TOP d.o.o., spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko registracijskega formularja na internetni strani www.speedmanbox.si, skrbno varoval in jih ne bo posredoval na noben način tretjim osebam.

Vaši podatki se bodo uporabljali samo za namen za katerega so bili poslani, ter za interne analize in statistiko podjetja in ne bodo zlorabljeni, hkrati pa bodo tudi skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ker obstajajo na spletni strani www.speedmanbox.si določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z BIO-TOP d.o.o., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi v spletni trgovini.

V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko le-te uporabniki preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo po prijavi/registraciji v spletni trgovini na povezavi "Moj račun"

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

BIO-TOP d.o.o., ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti BIO-TOP d.o.o. , niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si BIO-TOP d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin brez predhodnega obvestila.

Podjetje BIO-TOP d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne računalniške viruse, ki bi se obiskovalcem prenesli s to stranjo. Zato svetujemo, da se uporabniki pred nevarnostjo okužbe ustrezno zavarujejo pred prenosom informacij s te spletne strani.

Prav tako podjetje BIO-TOP d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja spletnih strani, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, do katerih se lahko pride preko povezav na spletni strani www.speedmanbox.si.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine objavljene na spletnih straneh podjetja BIO-TOP d.o.o. (www.speedmanbox.si), so last podjetja BIO-TOP d.o.o., in so v zakonskem okviru avtorske in intelektualne zaščite in jih je prepovedano kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen s pisnim soglasjem podjetja BIO-TOP d.o.o.

 

Posodobljeno: februar 2016